Skip Navigation Links
Prim Bilgisi

Durum Analizi #1

Çok katmanlı pazar (MLM) planının sahibinin geçtiğimiz yıl katılımcılara yaptığı ödeme dağılımını aşağıda görebilirsiniz.

Katılımcı Yüzdesi (%) Alınan Ödemeler TL
5 0 - 1,000
5 1,001 - 2,000
25 2,001 - 3,000
35 3,001 - 4,000
3 4,001 - 5,000
5 5,001 - 6,000
3 6,001 - 7,000
4 7,001 - 8,000
10 8,001 - 9,000
5 9,001 - 10,000

Yorum:

Yukarıdaki tabloya göre tipik olarak tanımladığımız katılımcı, yılda 2,001 TL – 4,000 TL kazanan girişimcidir. Çünkü, %50 den fazla (%60) katılımcı bu fiyat aralığında ödeme almışlardır. Yapılan sunumlarda planın sahibinin ya da herhangi bir katılımcının, kazanılan primlerin 7000 TL ve üzeri olduğunu dile getirmesi yasalara uymayan bir durumdur. Eğer verdikleri bilgi, tipik katılımcıların almış olduğu ödemeyi yansıtmıyorsa bu bilginin ayrıntılı bir şekilde yüzdeleri ile belirtilmesi gerekmektedir.

Durum Analizi #2

İlgili MLM planında, diğer olası katılımcıları üye yapmaya istekli bir distribütör, katılımcılara haftada 1000 TL kazanabilceklerini dile getiriyor.

Yorum:

Bu sunum için, tipik katılımcının almış olduğu yaklaşık veya gerçekleşmiş ödeme bilgilerini içermediğinden, etik ve yasalara uygun değildir. Sunumun kesin ve açık detaylarla deskteklenmesi gerekir.

Durum Analizi #3(a) ve 3(b)

Network Marketing sahibi, katılımcıların aldıkları ödemeler hakkında sunum yapmasını yasakladığını ve bu politikayı açık bir şekilde, her katılımcı tarafından imzalanan distribütörlük anlaşmasının da olduğu promosyon materyallerinde, katılımcılara ilettiğini ve bu politikayı yıllık toplantılar gibi şirket amellerinde de pekiştirtirdiği iki senaryo düşünelim.

(a)Yıllık toplantılarda bu politikaya dair görüşler gülünç kahkahalara konu olur. Çünkü, iş sahibi bu politikayı zorla kabul ettirmez ve çoğu katılımcı bu durumu kayda değer görmez. Katılımcıların şişirilmiş ödemeler hakkında sunum yaptığı birçok vukuat olur.

(b)İş sahibi, aynı zamanda MLM planını teşvik eden seminerleri izler. Ve katılımcıların ödemelerle ilgili yaptığı sunum vukuatları gittikçe seyrekleşir. İlgili politikayı uygulamayan katılımcılara düzenleyici tedbirler alınır.

Yorum:

İlk senaryoda (a) gerekli tedbirlerin iş yeri sahibi tarafından alınmadığını fakat 2. (b) senaryoda bu önlemlerin alındığını görmekteyiz.

Durum Analizi #4

Katılımcıların ödemeler ile ilgili sunum yaptıkları bir MLM planı düşünelim. Network Marketing şirket sahibi, tipik katılımcıların aldığı ödeme bilgisini katılımcılarla paylaşsın. Bu bilgi ilerleyen zamanlarda güncelllenmemiş olsun.

Yorum:

Bu durumda, sunumlarda verilen ödeme bilgileri güncel değilse, iş sahibi tarafından gerekli tedbirlerin alınmadığını görürüz.

Copyright © 2014 Verinet Yazılım | Private Policy

Mansuroğlu Mh. 289 Sk. No:2 Da:503 Bayraklı / İZMİR
Tel : (232) 290 83 95 Fax : (232) 348 11 01